Funksionet

 KAPITULLI 6   fq 207

 

FUNKSIONET

 

Programi ndahet ne pjese te vecanta te quajtura

procedura ose funksione.

 

Funksionet jane nje bashkesi instruksionesh qe sherbejne per te kryer nje ose me shume veprime.

 

 Ato sherbejne per ta bere programin me te lexueshem dhe shkurtojne kohen e shkrimit si dhe numrin e

instruksioneve ne program